De af bestyrelsen nedsatte udvalg ser således ud pr. 17.05.2020:

Medlemsansvarlig:            Dorthe Rahbek Nielsen (tlf. 29470767) - medlem.oeks@gmail.com


Materialeansvarlig:            Ernst Søndergaard (tlf. 29456045) og Claus Rahbek Nielsen - bane.oeks@gmail.com

Kursusudvalg:                   Svend Jakobsen (tlf. 29170970) og Jette Malthe-Bruun (tlf. 28264643) - kursus.oeks@gmail.com

Stævneudvalg
(nu inkl. TopCup):             Finn Sandkvist (tlf. 61366679), Kersti Jessen, Pernille Rahbek og Ernst Søndergaard -       
                                       staevne.oeks@gmail.com

Skovtursudvalg:                Annette Roed (tlf. 42343085) og Erik Rasmussen (tlf. 23606719) - tur.oeks@gmail.com

Brugskørsel, pløjning
og tømmertrækning:          Carsten Kristensen (tlf. 22285127), Ole Kallehauge, Kristian Kjeldsen (tlf. 22936750) og Gunhild
                                       Madsen - brug.oeks@gmail.com

Webmaster, hjemmeside:   Kersti Jessen (tlf. 61757141) - web.oeks@gmail.com

Træning Horsens:              Finn Sandkvist (tlf. 61366679) og Svend Jacobsen (tlf. 29170970) - traening.oeks@gmail.com

Træning i Kvorning:           Niels Jørgen Ramsdal (tlf. 40785654) - traening.oeks@gmail.com 

Vintertræning,
hal/Linnerup: Finn Sandkvist (tlf. 61366679)


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite