De af bestyrelsen nedsatte udvalg ser således ud pr. 17.05.2020:

Medlemsansvarlig:            Dorthe Rahbek Nielsen (tlf. 29470767)


Materialeansvarlig:            Ernst Søndergaard (tlf. 29456045) og Claus Rahbek Nielsen

Kursusudvalg:                   Svend Jakobsen (tlf. 29170970) og Jette Malthe-Bruun (tlf. 28264643).

Stævneudvalg
(nu inkl. TopCup):             Finn Sandkvist (tlf. 61366679), Kersti Jessen, Pernille Rahbek og Ernst Søndergaard.

Skovtursudvalg:                Annette Roed (tlf. 42343085) og Erik Rasmussen (tlf. 23606719)

Brugskørsel, pløjning
og tømmertrækning:          Carsten Kristensen (tlf. 22285127), Ole Kallehauge, Kristian Kjeldsen (tlf. 22936750) og Gunhild
                                       Madsen

Webmaster, hjemmeside:   Kersti Jessen (Email: kerstijessen@hotmail.dk, tlf. 61757141)

Træning Horsens:              Finn Sandkvist (tlf. 61366679) og Svend Jacobsen (tlf. 29170970)

Træning i Kvorning:           Niels Jørgen Ramsdal (tlf. 40785654)

Vintertræning,
hal/Linnerup: Finn Sandkvist (tlf. 61366679)


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite