PLØJNING

Markarbejde med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage. Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag for en god avl.

 

I ulande pløjes stadig med okser – af nød. Herhjemme pløjer vi med heste – af lyst, og danske pløjere er i dag blandt de bedste ved internationale konkurrencer.

Køreselskaberne under Dansk Køre Forbund afholder primært i efteråret pløjestævner, hvor pløjerne dyster i den ædle kunst at pløje med heste.
Der pløjes efter det gældende pløjereglement . Reglement kan downloades på Dansk Køreforbunds hjemmeside under punktet Regler bedømmelse

Niels Jørgen RAmsdal til pløjedagen på Gl. Estrup 2015
Klik her for at få dit eget GoMINIsite