Køresport

Konkurrence kørsel med hest og vogn.


Hvad der for hundrede år siden var en nødvendighed, nemlig at beherske hest og vogn, er i dag blevet en hastigt voksende sportsgren.
Det er sandt, at køresporten primært er inspireret af de velstilledes kørekultur, men med den store, glædelige forskel, at nutidens køresport ikke er forbeholdt overklassen. Køresporten er i dag åben for alle, der vil ofre tid, energi og lommepenge på at være i nær kontakt med naturen og dens skabninger.
Den voksende interesse for køresport har medført, at gamle, bevaringsværdige håndværksfag som karetmageri og sadelmageri ikke dør ud, men tværtimod får tilført nye impulser og oplever en tilgang som aldrig før. Gamle køretøjer restaureres, nyt seletøj udvikles, og der bygges nye vogne som tilpasses de barske prøvelser under maratonkørsel.

 

Stævnediscipliner

Konkurrence kørsel med hest og vogn

Kombinerede kørestævner består af tre discipliner, der alle tæller med i det samlede resultat:

  • Dressur

  • Maraton

  • Forhindringskørsel (keglekørsel)

Til enkle stævner er der Præsentation inden man kører Dressur, Præsentation bliver ikke brugt så meget mere.
Klasser
Heste og ponyer konkurrerer hver for sig, og de kan tilmelde i følgende klasser:

  • Enspænder

  • Tospand

  • Tandem

  • Firspand

Præsentation

 

 

 

  Præsentation er en konkurrence for sig, og dens resultat indgår ikke i den kombinerede konkurrence.

 

Formål

Formålet med præsentationen er at bedømme kusk og grooms holdning og fremtræden samt heste, seletøj og vogns kvaliteter. Renhed, pudsning, almen tilstand og fremtræden samt harmonien i ekvipagens sammensætning bedømmes også. Ekvipagen bedømmes i stilstand.

Ekvipager med flere heste

Hestene/ponyerne bliver bedømt som et spand og ikke som individuelle heste/ponyer.

Grooms og passagerer

Ved præsentation må kusken, ud over den eller de obligatoriske grooms, medtage passagerer efter eget valg.

Dressurpræsentation

Under bedømmelsen af et dressurprogram gives som sidste punkt en karrakter for dressurpræsentation. Denne karakter tæller med i dressuren.

Dressur
    Dressur (disciplin A) er den første af disciplinerne, der tæller med i den kombinerede konkurrence. Programmet køres efter hukommelsen og kun i gangarterne skridt og trav – galopanspring giver straf.

 

Formål

Formålet med dressuren er at bedømme hestene/ponyernes frihed, regelmæssighed i bevægelsen, harmoni, bæring og afskub, smidighed, lethed ved øvelsernes udførelse og om de er korrekt stillede i vendingerne. Kuskene bedømmes også for stil, nøjagtighed, herredømmet over hestene/ponyerne og for påklædning, seletøj og vognens tilstand.
 

Ekvipager med flere heste

Tospand, tandem og firspand bedømmes som en helhed og ikke som individuelle heste/ponyer. De krævede gangarter gælder for alle typer af heste- og ponyracer.
 

Grooms

Grooms (vogntjenere) skal blive siddende under dressurprogrammet, og må ikke betjene liner og pisk eller tale.
 

Påklædning og udstyr

Kuskens og grooms påklædning skal passe til vognens og seletøjets stil.

Køreforklæde, hat og handsker er obligatirisk for kusken, og kusken skal have en pisk i hånden.
 

Banen

Dressurbanen skal ved mesterskaber måle 100×40 m. og ved mindre stævner kan en mindre bane på 80×40 m anvendes.

Se skitser over dressurbanerne (36 KB)

Maraton
    Maraton (disciplin B) er den anden af de i alt tre discipliner i den kombinerede konkurrence. Først gennemkøres en terrænrute, og maratonen slutter med en etape bestående af maratonforhindringer, der gennemkøres på tid.

 

Formål

Formålet med maraton er at afprøve hestenes/ponyernes kondition, udholdenhed og træning samt kuskens kørefærdigheder, evne til at bedømme tempo og kuskens generelle horsemanship.
 

Påklædning

I maraton må kusk og grooms beklædning godt være mindre formel. Shorts er ikke tilladt. Kusken bør bære hat, men handsker og køreforklæde er valgfrit.

Forhindringskørsel (keglekørsel)
    Forhindringskørsel (disciplin C) er den sidste af de i alt tre discipliner i den kombinerede konkurrence.

 

Formål

Formålet med forhindringskørsel er at afprøve hestenes/ponyernes kondition, lydighed og smidighed efter deltagelse i maraton samt kuskenes færdigheder og dygtighed.
 

Forhindringer

I forhindringskørslen gennemkøres en på forhånd fastlagt bane med et antal forhindringer bestående af plastkegler. På hver kegle ligger en bold, som placeres i en hulning i toppen af keglen, så bolden kun falder ned, hvis keglen berøres. Hvis en bold falder ned, tildeles strafpoint. Banen skal gennemkøres på tid og indenfor en fastlagt, fejlfri tid.

Sæt af to kegler danner de porte, der skal gennemkøres, og keglerne stilles med en afstand på vognbredde + fastlagt tillæg.
 

Påklædning

Kuskenes og grooms påklædning skal passe til vognens og seletøjets stil. Køreforklæde, hat, handsker og pisk i hånden er obligatorisk for kusken. Grooms skal bære hat og handsker, når det er en anerkendt del af deres uniform.

Håndtering af liner mv.

Under konkurrencen er kusken den eneste person på vognen, der må håndtere liner, pisk og bremse.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite