Faste træningsdage/aftener i Horsens, sommeren 2018:

Nyt: Lørdagstræning (i stedet for tirsdagstræning)...
Fra og med lørdag, den 04. maj 2019, vil der være udendørs træning på Bygholm hver anden lørdag sommeren igennem. Træningen vil altså fremover være på alle lørdage i de lige uger. Se nærmere datoer i aktivitetskalenderen. Der er dog en undtagelse hele juli måned, hvor der er sommerferie.
Vi håber, at det kan trække mange medlemmer til træningerne hver anden lørdag, men vi håber i høj grad også, at årets forspændingskursister også får tid og lyst til deltage disse lørdage.
Adresse: Schüttesvej 15-17, 8700 Horsens. Der spændes for bag avlsbygningerne, og banen (dressur- og keglebane) er åben fra kl. 10.00-12.00. Herefter spiser vi vores medbragte mad i fællesskab i klublokalet i avlsbygningen på Bygholm.

Aftenskovture:
Den 08. maj 2017 starter vores fælles aftenskovture op, som foregår hver anden tirsdag i alle ulige uger. Vi kører en aftenskovtur, og vi mødes forskellige steder i den flotte, danske natur i området omkring Horsens og opland. Tid og mødested bliver lagt op på hjemmesidens forside senest et par dage før. Man medbringer selv kaffe og kage til eget forbrug, medmindre andet bliver anført i invitationen. 

Idet Østjysk Køre Selskab strækker sig over et forholdsvis stort område, har vi valgt at have flere "baser". Dette er lavet for at forkorte transporttiden til vores normale trænings- og samlingsfaciliteter.
ØKS har derfor en base på Gl. Estrup ved Auning, Kvorning ved Tjele og Bygholm v. Horsens tæt på dyrskuepladsen.

Alle vores medlemmer er dog meget velkomne til at deltage ved samtlige arrangementer både i nord og i syd!


For at se vores fælles aktiviteter henvises til fanen Aktivitetskalender eller til nedenstående link:


/Aktivitetskalender
Klik her for at få dit eget GoMINIsite