Faste træningsdage/aftener i Horsens, sommeren 2017:

Hver eneste lørdag formiddag i april 2017 træner vi udendørs på Bygholm bag dyrskuepladsen (ved trækbanen bag fabrikken Amcor). Her trænes sammen med forspændingskursets deltagere.
Adresse: Schüttesvej 15-17, 8700 Horsens. Vi spænder for imellem avlsbygningerne, på alle lørdag formiddage hele april fra kl. 10-12. Herefter spiser vi vores medbragte mad i klublokalet i avlsbygningen, Bygholm.

Fra og med tirsdag aften, den 02. maj 2017 starter udendørs aftentræning fra kl. 18.30. Hermed er lørdagstræningen foreløbigt slut. Aftentræning foregår herefter hver anden tirsdag aften (på alle tirsdage i lige uger sommeren igennem): Træningen foregår ligeledes bag dyrskuepladsen ved Bygholm. Adresse: Schüttesvej 15-17, 8700 Horsens (vi spænder for imellem avlsbygningerne på Bygholm). Vi slutter altid af i klubhuset med hyggesnak og vores medbragte kaffe/kage.

Den 09. maj 2017 starter vores fælles aftenskovture op, som foregår hver anden tirsdag i ulige uger. Vi kører en aftenskovtur, og vi mødes forskellige steder i den flotte, danske natur i området omkring Horsens og opland. Tid og mødested bliver lagt op på hjemmesidens forside senest et par dage før. Og man medbringer selv kaffe og kage, medmindre andet bliver anført i invitationen. 

Idet Østjysk Køre Selskab strækker sig over et forholdsvis stort område, har vi valgt at have flere "baser". Dette er lavet for at forkorte transporttiden til vores normale trænings- og samlingsfaciliteter.
ØKS har derfor en base på Gl. Estrup ved Auning, Kvorning ved Tjele og Bygholm v. Horsens tæt på dyrskuepladsen.

Alle vores medlemmer er dog meget velkomne til at deltage ved samtlige arrangementer både i nord og i syd!


For at se vores fælles aktiviteter henvises til fanen Aktivitetskalender eller til nedenstående link:


/Aktivitetskalender
Klik her for at få dit eget GoMINIsite