Brugskørsel

Her skal kusken demonstrere sin evne til at håndtere hest og vogn i praktiske situationer. I brugskørsel kører alle med den samme vogn, og en række øvelser skal gennemkøres på tid og med strafpoint for fejlagtig udførelse af øvelsen i fastlagte gangarter.
Alle øvelser foregår i et roligt tempo, hvor samarbejde imellem hest og kusk er altafgørende - og lydighed meget væsentligt.

Af- eller pålæsning af varer ved (eller langs med) en rampe. Her ses Bodil, ØKS, som holder hesten, imens John, MKS, læsser af og på.
Brugskørselsstævne, Horsens, 2016.
Standsning/holdt ned ad bakke, her med Kiss Grønkjær, MKS.
Brugskørselsstævne, Horsens, 2016.

Det maximale antal øvelser er følgende:

 • Funktions- og sikkerhedskontrol ved for- og fraspænding
 • Bedømmelse under kørslen
 • Ligeudkørsel
 • Lydighedsøvelse
 • Plade
 • Læsserampe
 • Porte
 • Standsning – holdt
 • Træbro
 • Manøvrering på snæver plads
 • Vandforhindring
 • Rykning for at vende på sidevej
 • Rykning ind i port
 • Rykning ud af port.

Formålet med brugskørsel er at:

 • fastholde gamle traditioner for brugskørsel med hest og vogn.
 • give kuske og hesteejere yderligere anledning til at få deres ungheste tilkørt og arbejdsvant, således at de kan udføre nyttigt arbejde.
 • holde tilkørte heste i fortsat træning.
 • give heste og kuske træning i øvelser, der kun sjældent forekommer i andre former for konkurrence.
 • give kuske lejlighed til at mødes for at afprøve deres og hestenes færdigheder.
 • tilbyde en konkurrenceform, som ikke kræver udholdenhedstræning af hestene i større omfang, og som samtidig kun medfører begrænsede omkostninger for deltagerne.
 • bevare gamle traditioner i brugskørsel med hest og vogn.
Rykning/bakke ind ad "port". her imellem de rød/hvide markeringer. Her ses Bodil fra ØKS.
Brugskørselsstævne, Horsens 2016.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite