Formand:

Jette Malthe-Bruun
Hestehavevej 30
8500 Grenå
Tlf.: 28264643
Email: jette.balle@mail.dk


Næstformand:


Jane Tinnesen
Mørupvej 18, Mørup, 7183  Randbøl

Tlf.: 20 96 13 94
Email: jane.arne.tinnesen@gmail.com


Kasserer/Sekretær/Web:


Lisbeth Høegh-Nissen
Lindbækvej 13, Honum, 8762 Flemming
Tlf.: 24 26 78 18 - 75 67 38 18
Email: hoegh-nissen@mail.dk

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Annette Roed
Skolebakken 31
7120 Vejle Ø.
Tlf.: 42343085 

Email: annetteroed@live.dk
 

Dorthe Rahbek Nielsen

Vorslundevej 5, 7323 Give
Tlf.: 29470767

Email: cd.rahbek@get2net.dk


Materielforvalter:


Ernst Søndergaard
Søndervang 31, 7160 Tørring
Tlf.: 29 45 60 45

 


Medlemsansvarlig:

Anders Horsbøl Nielsen

Lindbækvej 13, Honum, 8762 Flemming
Tlf.: 24 95 29 79 - 75 67 38 18 
Email: andershorsboelnielsen@mail.dk


 

 


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite